16 Mar 2018

Khóa học kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên được xây dựng và thiết lập với những nội dung cơ bản, bài bản nhất dành cho những nhà lãnh đạo để có thể quản lý nhân viên một cách hiệu quả hơn. Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên gồm những kỹ năng gì? Giúp nhân viên phát triển và nâng cao kỹ năng của bản thân Đây là một điều cực kỳ quan trọng trong môi trường doanh nghiệp. Tron...
English EN Vietnamese VI