19 Mar 2018

Việc đánh giá nhân viên qua báo cáo năng lực hàng năm không đủ để đánh giá hết được khả năng, năng lực của nhân viên. Thông qua quá trình đào tạo, huấn luyện thì chủ doanh nghiệp mới có thể tiếp cận chính xác, đánh giá toàn diện, cụ thể được các nhân viên của mình. Bên cạnh đó, kỹ năng huấn luyện nhân viên của trưởng bộ phận, trưởng nhóm giúp cho các nhân viên nắm được mục tiêu, qui trìn...

16 Mar 2018

Tài sản quý giá nhất của các doanh nghiệp chính là con người”. Đúng vậy, nguồn nhân lực là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành bại, phát triển của một công ty. Nhận thức được điều này, VMP Training đã mở ra các lớp đào tạo kỹ năng huấn luyện nhân viên hiệu quả giúp bạn đưa ra những phương pháp đào tạo cụ thể, tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn phát huy được hết khả năng của nhân ...
English EN Vietnamese VI