16 Mar 2018

Kỹ năng lãnh đạo và huấn luyện nhân viên là một kỹ năng quan trọng mà những nhà lãnh đạo cần phải có. Đăng ký ngay khóa học để nhận nhiều ưu đãi. Trong các công ty, doanh nghiệp thì vai trò lãnh đạo của người lãnh đạo là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh việc lãnh đạo, quản lý thì những người lãnh đạo cũng cần phải thường xuyên huấn luyện để nhân viên nâng cao kỹ năng cũng như vố...
English EN Vietnamese VI