25 Mar 2018

Kỹ năng coaching nhân viên 2
Kỹ năng coaching nhân viên là một kỹ năng không thể thiếu của những người quản lý. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết để người quản lý có thể lãnh đạo nhân viên hiệu quả và giúp công ty phát triển. Kỹ năng coaching đóng vai trò như thế nào? Có một thực trạng trong các doanh nghiệp hiện nay là những nhà quản  lý đang đánh cắp quyền được nói của nhân viên vì họ không tin tưởng vào ...

18 Mar 2018

Kỹ năng coaching nhân viên hay còn gọi là huấn luyện nhân viên là quá trình áp dụng phương pháp đào tạo cụ thể để định hướng được nhận thức, rèn luyện năng lực cho nhân viên. Đặc biệt, đây là kỹ năng giúp những nhân viên phát triển được thế mạnh đã có, trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng để tiếp nhận những vai trò, trách nhiệm mới. Nếu bạn đang muốn đội ngũ nhân viên của mình phát triển hơn...
English EN Vietnamese VI