25 Mar 2018

Kỹ năng coaching nhân viên 2
Kỹ năng coaching nhân viên là một kỹ năng không thể thiếu của những người quản lý. Đây là một trong những kỹ năng cần thiết để người quản lý có thể lãnh đạo nhân viên hiệu quả và giúp công ty phát triển. Kỹ năng coaching đóng vai trò như thế nào? Có một thực trạng trong các doanh nghiệp hiện nay là những nhà quản  lý đang đánh cắp quyền được nói của nhân viên vì họ không tin tưởng vào ...

18 Mar 2018

Là một người làm quản lý thì mục tiêu của bạn đó là hướng tới phát triển nhân viên và phát triển chính bản thân mình cũng như gây dựng sự nghiệp quản lý vững vàng. Vì thế, bạn cũng cần biết rằng một trong những phương pháp có ảnh hưởng tích cực đến công việc của mình là cần hành động như một huấn luyện viên (coach). Vậy tại sao kỹ năng coaching lại cần thiết với một nhà quản lý như thế? ...
English EN Vietnamese VI