14 Mar 2018

Điều bạn cần khi tham gia một khóa học, một khóa đào tạo tại trung tâm gì ạ? Là kiến thức mà sách vở mang lại, hay những giá trị mà bạn nhận được từ giảng viên. Theo tôi nghĩ, đó là những điều thực tế, kinh nghiệm và tình huống mà giáo viên của bạn đã gặp phải. Đó mới chính là những điều bổ ích, quan trọng nhất, chứ không phải là lý thuyết sáo rỗng. [caption id="attachment_1910" al...
English EN Vietnamese VI