14 Jan 2018

Để thành công trong bán hàng, trong công tác huấn luyện nhân viên bán hàng bạn cần phải có kỹ năng củng như những tuyệt chuyên mang lại doanh thu cao cho khách hàng. VMP training chia sẽ cho bạn 14 tuyệt chiêu cơ bản để tăng doanh thu cho công ty của mình mà người Trung Quốc hay dùng Quảng cáo thông qua các nhân vật nổi hay xuất hiện công chúng nhiều để tạo lòng tin, tao sức ảnh h...
English EN Vietnamese VI