14 Mar 2018

Đào tạo giảng viên chuyên nghiệp là khóa học bài bản được các chuyên gia đến từ VMP thiết kế dành riêng cho các học viên muốn mở rộng tương lai của mình thông qua kỹ năng thuyết trình, giảng giải hay kỹ năng trở thành một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp. Những giảng viên đóng vai trò như thế nào dối với các doanh nghiệp Trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào thì vị trí giảng viên có vai ...
English EN Vietnamese VI