19 Mar 2018

Việc tuyển dụng và huấn luyện nhân viên bán hàng là điều kiện tất yếu ảnh hưởng đến doanh thu và sự phát triển của công ty. Việc huấn luyện cần phải được xây dựng một cách bài bản theo kế hoạch và quy trình mới thực sự hiệu quả. Tham khảo kế hoạch huấn luyện nhân viên bán hàng dưới đây để thu được kết quả tốt nhất. Quy trình thực hiện kế hoạch huấn luyện nhân viên bán hàng. Huấn luyện ...
 
English EN Vietnamese VI