20 Mar 2018

Nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá đối với bất kì doanh nghiệp nào nhưng để tận dụng và khai phát được hết tiềm năng của nguồn tài nguyên này thì không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được. Khóa học hướng dẫn và kèm cặp nhân viên của VMP-Training sẽ giúp các bạn phát triển nhân viên của mình và cùng họ đạt được mục tiêu chung trong công việc. Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn một s...
English EN Vietnamese VI