20 Mar 2018

hướng dẫn kèm cặp nhân viên
Hiện nay, nhằm mục tiêu phát triển công ty, các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các đợt để huấn luyện, đào tạo nâng cao chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho nhân viên để họ sẵn sàng đối mặt với thử thách của công việc. Vậy, hướng dẫn kèm cặp nhân viên thường xuyên mang đến những lợi ích gì và các bước hướng dẫn như nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? Sự thành công của một công ty,...

18 Mar 2018

Kỹ năng hướng dẩn kèm cặp nhân viên được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng mà các nhà quản lý cần phải nắm được để có thể chia sẻ bớt gánh nặng công việc của mình với nhân viên giúp hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phát triển. Mỗi một doanh nghiệp có đặc thù, yêu cầu công việc riêng. Chính vì thế, các nhân viên mới hay dù cả nhân viên có kinh nghiệm thì cũng đều cần c...
English EN Vietnamese VI