02 Nov 2017

Giám-sát-bán-hàng-là-gì
Giám sát bán hàng là gì ? Chúng tôi giám chắc rằng không nhiều những doanh nghiệp thực sự trả lời chính xác được câu hỏi này. Để làm tối ưu doanh thu cũng như kiểm soát được đầu vào, đầu ra của các sản phẩm thì việc giám sát bán hàng là việc mà bất kì doanh nghiệp nào cũng nên quan tâm. Đó cũng là công việc mà nếu như bỏ qua, các doanh nghiệp đang thực sự lãng phí một nguồn khai thác hi...
English EN Vietnamese VI