16 Mar 2018

Người quản lý bán hàng thường chỉ tập trung vào quản lý chi phí, giám sát quá trình bán hàng mà thường bỏ qua yếu tố con người. Trên thực tế, sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào từng thành viên trong đội ngũ bán hàng. Vì vậy, để xây dựng được một đội ngũ bán hàng lớn mạnh, xuất sắc đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải có kinh nghiệm, kĩ năng dẫn dắt, huấn ...
English EN Vietnamese VI