19 Mar 2018

Đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng là nghiệp vụ cực kỳ quan trọng mà hầu hết các công ty nào cũng phải có. Nếu làm tốt thì nhân viên sẽ trở thành cỗ máy kiếm tiền hiệu quả cho doanh nghiệp. Trong bộ máy hoạt động của một doanh nghiệp đội ngũ nhân viên bán hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ai cũng biết rằng đây là đội ngũ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chín...
English EN Vietnamese VI