30 Oct 2018

quy trình đào tạo nội bộ
Để có một quy trình đào tạo nội bộ được hiểu quả, không thể đào tạo nội bộ một cách thiếu logic hay xem nhẹ vấn đề đào tạo. Vì vậy có rất nhiều doanh nghiệp có quy đào tạo nội bộ sai cách hoàn toàn.Bởi vì thế VMP Training sẽ bật mí 7 cách giúp bạn có một quy trình đào tạo nội bộ hoàn hảo nhất.   Một nền tảng học tập tốt với quy trình đào tạo nội bộ vững mạnh luôn là ưu tiên hà...

18 Mar 2018

Đào tạo inhouse là gì ? Đây chính là hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp khác với Public Training chương trình đào tạo inhouse được tổ chức ngay tại doanh nghiệp với hình thức tổ chức khác biệt, phù hợp với yêu cầu của quản lý, lãnh đạo. Doanh nghiệp quan tâm đến đào tạo inhouse Khi ban giám đốc đó nhận ra những yếu điểm, thiếu sót trong hoạt động của doanh nghiệp đó. Chẳng...
English EN Vietnamese VI