19 Mar 2018

Đội ngũ bán hàng là đại diện cho cả một doanh nghiệp họ là những người trực tiếp xúc với khách hàng đến đại lý của bạn. Chính vì thế việc sở hữu một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, đủ năng lực chuyên môn và nhiệt huyết đại diện cho đại lý và thương hiệu của bạn là điều thiết yếu. Vậy đào tạo huấn luyện bán hàng ra sao ? 7 bước đào tạo huấn luyện bán hàng Bước 1: xây dựng mối quan hệ dự...
 
English EN Vietnamese VI