13 Mar 2018

Ngày nay, nhiều nhà quản lý đã tìm đến chương trình train the trainer VMP training để sở hữu một đội ngũ giảng viên nội bộ chuyên nghiệp. Bởi nguồn nhân lực là yếu tố tiên phong quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Nếu bạn là một nhà quản lý dù cho có chiến lược rõ ràng, có nội dung, phương phướng cũng như đường lỗi kinh doanh nhưng không có đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả t...
English EN Vietnamese VI