13 Mar 2018

đào tạo tranner
Chương  trình đào tạo train the trainer là khóa học tổng hợp những kỹ năng mềm dành cho những người quản lý những nhà lãnh đạo, những giảng viên hay những người mới đầu khởi nghiệp với mong muốn trở thành những giảng viên chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo train the trainer được thiết kế và tổng hợp nhiều kỹ năng giúp các học viên bằng những bài tập lý thuyết và thực hành thiết thực, cá...
English EN Vietnamese VI