16 Mar 2018

Các chương trình huấn luyện nhân viên cung cấp những kỹ năng cơ bản để nhân viên có thể làm việc tốt hơn, giúp doanh nghiệp phát triển Hiện nay, các chương trình huấn luyện nhân viên ngày càng được tổ chức nhiều hơn để có thể đápn ứng được nhu cầu ngày càng cao của khác doanh nghiệp. Việc quản lý nhân viên cần rất nhiều kiến thức cũng như kỹ năng mềm linh hoạt, đòi hỏi các nhà quản lý...
English EN Vietnamese VI