• Kỉ niệm NGÀY HỘI “ZÍNH” (24/11/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills For Manager (22,23/11/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng đàm phán hiệu quả – VASC (20,21/11/2018) XEM THÊM
 • Advanced Triz Training – Việt Nam Mộc Bài (13,14/11/2018) XEM THÊM
 • Advanced Triz Training – Việt Nam Mộc Bài (11,12/11/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – COSMOS (16,17/10/2018) XEM THÊM
 • Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp (8,9-10-2018) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – LINKHOUSE (27,28/9/2018)XEM THÊM
 • Quản lý bán hàng hiệu quả – LINKHOUSE (25,26/9/2018) XEM THÊM
 • Quản lý Cấp Trung – URC (27,28/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills – ISUZU.HN (9,10/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills – ISUZU.HN (7,8/8/2018) XEM THÊM
 • Selling Skills (22,23/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (8,9/6/2018) XEM THÊM
 • Coaching Skills – Public (2,3-6-2018) XEM THÊM
 • Movitation & Coaching Skills – LAZADA XEM THÊM
 • ADVANCED LEADERSHIP COACHING XEM THÊM
 • Coaching Skills – BIC (9,10/3/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng phỏng vấn nhân sự – Bà Nà Hills (26,27/02/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng bán hàng, Coaching – BIC (21,22/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề – MICOEM (18/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề – MICOEM (14/01/2018) XEM THÊM
 • Kỹ năng quản lý đội ngũ – VINAMILK (26,27/12/2017) XEM THÊM
 • QUẢN LÝ CẤP TRUNG – ISUZU XEM THÊM
 • PROFESSIONAL SELLING SKILLS – KỸ NĂNG BÁN HÀNG (21,22/04/2017)  XEM THÊM
 • SELLING SKILLS –KỸ NĂNG BÁN HÀNG – AGUETTANT  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – HOLCIM  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – TÂN CẢNG SÀI GÒN  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – ATAD(31/3-1,2/4/2017)  XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – QUẢN LÝ CẤP TRUNG – TÂN HIỆP PHÁT (6,7/07/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (21,22/06/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (15,16/04/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER – MICOEM(4,5,6/01/2018) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ – (14,15,16/12/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – SAMSUNG XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – HondaLock (24,25/11/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (23,24/03/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (27,28/12/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (14,15/10/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (26,27/08/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG (02,03/04/2017)  XEM THÊM
 • LEADERSHIP SKILLS-KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (16,17/02/2017) XEM THÊM
 • NĂNG LỰC GIÁM SÁT   XEM THÊM
 • TƯ DUY NHÀ LÃNH ĐẠO   XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (02,03/07/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (23,24&30/1/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17&24,25/10/2015) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 1) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 2) XEM THÊM
 • LEARN TO LEAD – SHINHAN BANK(4/4/2017)  XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH,HIỂU NGƯỜI”-HCM (09/05/2017)  XEM THÊM
 • TEAM LEADER FOUNDATINON (30/03/2016)  XEM THÊM
 • TEAM POWER (25/02/2016)  XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP – DE HEUS   XEM THÊM
 • PLAN FOR LIFE – LIFUNG  XEM THÊM
 • HOW TO RESOLVE CONFLICTS AT WORK – CCI  XEM THÊM
 • LEADERSHIP FOUNDATIONS – MASAN(21,22/6/2016)   XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ K20 (31/10 & 01,02/11/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – THACO – Hà Nội (13,14/10/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – PVGas (11,12/10/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – THACO – Đà Nẵng (6,7/10/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – THACO – HCM (29,30/9/2018) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – ESQUEL Bình Dương (24,25,26/9/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – ESQUEL HÒA BÌNH (17,18,19/9/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – THACO – Hà Nội (15,16/9/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ K19 (14,15,16/9/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – THACO – HCM (8,9/9/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – SATRA (30,31/8-1/9/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ K18 (10,11,12/8/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ Hà Nội (3,4,5-8-2018) XEM THÊM
 • Training Management Skills (21,22-7-2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – CCI Quảng Nam XEM THÊM
 • Train The Trainer – GAMELOFT (16,17/7/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ K17 (6,7,8/7/2018) XEM THÊM
 • Tran The Trainer 3+ – Hà Nội (29,30/6 & 1/7/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – The Anam 27,28/6/2017  XEM THÊM
 • Train The Trainer – Platinum (16,17/6/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ K16 (21,22,23/05/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – TECOMEN (13,14/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer 3+ K15 (6,7,8/04/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – VitaDairy (4,5/04/2018) XEM THÊM
 • Train The Trainer – Strong-Tie (23,24/03/2018) XEM THÊM
 • Tạo động lực cho nhân viên – PVGas (26/03/2018)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER – SATRA(15,16,17/03/2018) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER3+ .K14(1,2,3/2/2018) XEM THÊM
 • Train The Training Manager (23,24-01-2018) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI CÂU HỎI”-HCM (20/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG PHẢN HỒI HIỆU QUẢ”-HCM (06/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG “-HCM (30/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER – SATRA (11,12,13/01/2018) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – Điện Cơ XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – HondaLock (26,28,29/10/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER 3+ (12,13,14/10/2017) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG DẪN GIẢNG (17/02/2017)  XEM THÊM
 • KHÓA “XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN CỦA BẢN THÂN”-HCM (23/05/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH, HIỂU NGƯỜI”-HÀ NỘI (18/05/2017)  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – VIETINBANK (5,6/10/2017) XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (22,23/09/2017) XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (20,21/09/2017) XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (18,19/09/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – LAZADA (15,16/09/2017) XEM THÊM
 • PROBLEM SOLVING SKILLS – PEPPERL+FUCHS (14,15/09)  XEM THÊM
 • SALES COACHING – BEL (7,8/09/2017)  XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (18,19,20/08/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – NITTO (9,10/08/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (4,5,6/08/2017)XEM THÊM
 • KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  (22,23/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – VIỆT NAM MỘC BÀI  (11,12,13/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (1,2,3,4/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – SUNWORLD (27,28,29/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (9,10,11,12/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER3+(01,02,03/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (17,18,19&20/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (11,12,13/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (16,17,18/03/2017)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – SUNGROUP (23,24,25/02/2017)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (6,7,8/01/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (11,12&13/11/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17,18,&20/08/2016) XEM THÊM
 • OFFLINE TRAINTHETRAINER XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (08/07/2016) XEM THÊM
English EN Vietnamese VI