Tư Vấn – Thiết Kế Và Đào Tạo Theo Lộ Trình Phát Triển của Từng Doanh Nghiệp

Bên cạnh với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên, VMP Global Training cũng chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia (Custom Programs / Đào tạo In-house). Tùy theo lộ trình phát triển, mục tiêu đào tạo của từng doanh nghiệp mà VMP Global Training sẽ tư vấn thiết kế chương trình chuyên biệt, đặc thù cho phù hợp với từng doanh nghiệp. VMP Global Training hiện tại đã và đang có các khóa training khắp cả nước.

Trong hơn 7 năm hoạt động, với 550 chuyên đề đào tạo (module) được VMP nghiên cứu và thiết kế tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (quản lý -lãnh đạo, tài chính – kế toán, tiếp thị – bán hàng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất, kỹ năng mềm, Team-Building…), mảng “Custom Programs / Đào tạo In-house” đã phối hợp các module và đã triển khai hàng ngàn chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo riêng biệt cho hơn 300 Tập đoàn và Công ty trong và ngoài nước.

Trong đó, đa số các tập đoàn và công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam đã xem mảng “Custom Programs / Đào tạo In-house” của VMP như là một “Bộ phận Đào tạo” / “Trung tâm Đào tạo” của chính doanh nghiệp mình. Nhằm triển khai các chương trình đào tạo theo yêu cầu một cách hiệu quả, đồng thời không làm mất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp, mảng “Custom Programs / Đào tạo In-house” của VMP thường triển khai các chương trình đào tạo (theo yêu cầu doanh nghiệp nói trên) theo quy trình bao gồm 05 bước như Mô hình ADDIE: ADDIE là viết tắt của cụm từ Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Mô hình ADDIE hướng dẫn bạn thiết kế các khóa đào tạo hiệu quả, kèm theo tài liệu dành cho đối tượng của bạn.

VMP-Training-ADDIE

 
English EN Vietnamese VI