13 Apr 2016

Khóa-học-train-the-trainer
Khóa học Train The Trainer là khóa học tiêu biểu trong hạng mục đào tạo của VMP Training và nó giúp những nhà quản lý thể hiện tốt hơn vai trò của mình. Được biết đến là một khóa đào tạo thu hút rất nhiều những nhà quản lý các cấp, những người quan tâm đến việc phát huy tối đa năng lực của nhân viên, khóa học được thiết kế nhằm giúp những người quan tâm đến việc phát huy tối đa năng lực...

11 Apr 2016

tầm-quan-trọng-của-đào-tạo-nội-bộ
Mục tiêu đào tạo nội bộ phải luôn được xác định rõ ràng để thuận tiện cho việc quyết định phương hướng đào tạo như thế nào của doanh nghiệp. Đối với tất cả các doanh nghiệp phải luôn xác định được mục tiêu của mình thì mới có cách đi đúng đắn và đạt được mục đích cuối cùng. Mục tiêu phải thật rõ ràng và hướng đến những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp mới có thể triển khai được và tạ...